تبریک و تسلیت

بازگشت به صفحه کامل
همکار ارجمند جناب آقای غلامرضا جعفری دبیرمحترم درس زیست شناسی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد،درگذشت ((...
همکار ارجمند سرکار خانم مرضیه دهقان دبیر محترم درس فرهنگ و هنر مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد،درگذشت (( مادر...
  همکار ارجمند سرکار خانم دانشجو مدیر محترم کانون فرهنگی تربیتی ایثار مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک...
  همکار ارجمند جناب آقای مسعود زرگر کارشناس مسئول سنجش مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد،درگذشت ((...