تبریک و تسلیت

بازگشت به صفحه کامل
همکار ارجمند جناب آقاي حميدرضا افخمي معاون محترم دبیرستان دوره دوم مومنين مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک،درگذشت ((...
خانواده داغدار مرحوم محمدرضا سلطانی پیشکسوت محترم  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک،درگذشت ((...
همکار ارجمند سرکارخانم فرشته حیدری مدیر محترم پژوهشسرای برازنده مقدم مدیریت آموزش و پرورش ناحیه...
همکار ارجمند سرکارخانم مرضیه باغیانی معاون محترم دبیرستان شاهد نسیم سبحان مدیریت آموزش و پرورش...